تایتل قالب


۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لبخند» ثبت شده است
دکتر نیستم،اما تجویز می کنم...

دکتر نیستم...
اما برایت 10 دقیقه راه رفتن، روى جدول کنار خیابان را


آنچه مینویسم، صرفا دیدگاه شخصی من است و نه تنها در آینده مسئولیت آن را نمی پذیرم و ممکن است دیدگاهم تغییر کند، بلکه حتی امروز هم بر صحت و دقت آن اصرار ندارم. آنچه اینجا میخوانید، بیشتر فکرهایی است که به کلمه تبدیل شده تا در آینده، بتوانم مجدد به آنها مراجعه کنم و فرصت بیشتر و بهتری را به اندیشیدن در مورد آنها اختصاص دهم.