تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
وبلاگ شخصی


من نمی دانم که هستم...

لیک یک من در من است. آن که تکلیف من اش با من منِ من روشن است،هیچکس با من چنان من،مردم آزاری نکرد، این من منِ من هم نشست و مثل من کاری نکرد.

کیست این من ؟ این من با من،ز من بیگانه تر؛این منِ من من کن از من کمی دیوانه تر.

با عینک اوهام خود دیدم جهان را سر به سر،پس این جهان بینی من هرگز نباشد معتبر.

در عالم وابستگی دیدم هر آنچه دیده ام،در علم وارستگی دنیا بود طوری دگر...

آنچه مینویسم، صرفا دیدگاه شخصی من است و نه تنها در آینده مسئولیت آن را نمی پذیرم و ممکن است دیدگاهم تغییر کند، بلکه حتی امروز هم بر صحت و دقت آن اصرار ندارم. آنچه اینجا میخوانید، بیشتر فکرهایی است که به کلمه تبدیل شده تا در آینده، بتوانم مجدد به آنها مراجعه کنم و فرصت بیشتر و بهتری را به اندیشیدن در مورد آنها اختصاص دهم.