تایتل قالب


۲ مطلب با موضوع «فضای مجازی» ثبت شده است

پس از یک ساعت بفرمایید،بفرماییدهای بابام با دایم بلاخره وارد خانه شدیم.پس از یک احوال پرسی خویشاوندی،می رویم سر اصل مطلب و پسورد اینترنت را از دایی جویا می شویم ! دایی هم به رسم مهمان نوازی،فارغ از حجم محدود اینترنت پسورد خود را برایمان علنی کرد.
این سرآغاز حاکم شدن


پیش نوشت:این متن قسمتی از مقاله ی"بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان"است!

باید گفت اعتیاد چیز بدی است.خیلی بد! برای مثال در خانه نشسته اید و معتاد ها را در تلویزیون در اخبار20:30 را نگاه میکنید.و همراه با خانواده، فحش های آب نکشیده خود را حواله معتادین میکنید،ای...چرا رفتی سراغ مواد مخدر و از این حرفا؛ ولی کجای کاری که


آنچه مینویسم، صرفا دیدگاه شخصی من است و نه تنها در آینده مسئولیت آن را نمی پذیرم و ممکن است دیدگاهم تغییر کند، بلکه حتی امروز هم بر صحت و دقت آن اصرار ندارم. آنچه اینجا میخوانید، بیشتر فکرهایی است که به کلمه تبدیل شده تا در آینده، بتوانم مجدد به آنها مراجعه کنم و فرصت بیشتر و بهتری را به اندیشیدن در مورد آنها اختصاص دهم.